Chương trình đào tạo bảo vệ đặc biệt

Học viên chính thức được đào tạo bảo vệ tại trung tâm dịch vụ an ninh công ty Đất Việt trong 02 tháng, gồm có 01 tháng lý thuyết và 01 tháng thực hành tại mục tiêu bảo vệ.

Gửi thông tin yêu cầu tư vấn

Học viên chính thức được đào tạo bảo vệ tại trung tâm dịch vụ an ninh công ty Đất Việt trong 02 tháng, gồm có 01 tháng lý thuyết và 01 tháng thực hành tại mục tiêu bảo vệ. Trong thời gian đào tạo bảo vệ học viên tiếp tục được kiểm tra về cách cư xử, tinh thần và hướng nghiệp trước khi trở thành nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp với nội dung đào tạo như sau :

a) Các kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản và kiến thức pháp lý :

 • Điều lệnh, phong cách, kỹ luật, xếp hàng.
 • Nghiệp vụ kiểm tra, tuần tra, kiểm soát.
 • Nghiệp vụ hướng dẫn, ngăn ngừa và xử lý sự cố.
 • Nghiệp vụ hướng dẫn, kiểm soát giao thông.
 • Nghiệp vụ dán mở niêm phong và quản lý con dấu.
 • Nghiệp vụ soạn thảo và kiểm tra văn bản, biên bản.
 • Nghiệp vụ nhận dạng và trí nhớ.
 • Nghiệp vụ trà trộn và di động.
 • Nghiệp vụ bảo vệ hiện trường.
 • Các điều khoản liên quan Luật Hình Sự và Luật Hình Sự Tố Tụng.
 • Các điều khoản liên quan Luật Hành Chánh, Luật Lao Động.

b) Kỹ thuật, chiến thuật và quyền thuật:

 • Các kỹ thật cơ bản.
 • Kỹ thuật tự vệ, cận chiến.
 • Kỹ thuật khống chế, khoá và mở khoá
 • Kỹ thuật đối kháng, giao chiến
 • Chiến thuật tấn công và tự vệ

c) Kỹ Thật PCCC

 • Nguyên tắc, quy trình PCCC.
 • Phát hiện và xác định nguy cơ cháy nổ
 • Các biện pháp PCCC
 • Giải quyết sự cố cháy nổ và sơ cấp cứu…

d) Khả năng sử dụng thiết bị:

 • Sử dụng thiết bị báo cháy, báo khói.
 • Sử dụng thiết bị cảm ứng và điều khiển hệ thống báo động.
 • Sử dụng thiết bị đặc biệt…

e) Khả Năng giao tiếp:

 • Phong cách, chào hỏi, nghi thức.
 • Ngoại ngữ, anh ngữ đàm thoại cơ bản.
 • Kỹ năng liên hệ, giao tiếp, điện thoại.
 • Phong cách về nghi thức, nghi lễ, điều lệnh.
 • Trang phục, nhân cách, phong cách sống.
 • Tôn trọng khách hàng và nội quy kỹ luật…

Chương trình đào tạo bảo vệ được các giảng viên có kinh nghiệm lâu năm trường đại học cảnh sát giảng dạy. Các kiến thức thực tế được thực tâp tại các mục tiêu bảo vệ hiện có của công ty. Sau khi tốt nghiệp học viên được trang bị kiến thức đầy đủ về nghiệp vụ bảo vệ để tham gia làm việc tại các mục tiêu bảo vệ.

Bài viết liên quan